Allmän information

Våra vanligaste konsertplatser

Wärenstams

 Herrljungagatan 15, Borås

(Abecita-huset  i Knalleland)

Immanuelskyrkan

Sturegatan 45 och Åsbogatan 24

Borås Kulturskola

Skaraborgsvägen/Simonsland, bredvid NAVET

Länkar till våra sammarbetspartners